Захранващи блокове

Захранващият блок на компютъра е компонент, отговарящ за предоставянето на електрозахранване на всички други компоненти в компютърната система. Той е отговорен за преобразуването на входното напрежение от електрическата мрежа в постоянно напрежение, необходимо за работата на компютъра.

Захранващи блокове

Активни филтри