HDD устройства

HDD (Hard Disk Drive) дискът на компютъра е устройство за съхранение на данни, което използва магнитни дискове за запис и четене на информация. Това е традиционният тип диск за съхранение на данни, който се използва в компютрите от много години.

HDD устройства

Активни филтри